დაგვიკავშირდით: +995 32 239 90 19
  • ენა: EN

სიახლეები

მისო ემ ბი სი-ს პრო ბონო კონსულტაცია

მიმდინარეობს მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია "ემ ბი სი"-ს პრო ბონო კონსულტაცია ასოციაცია ანიკასთვის. კონსულტაციის მიზანია ასოციაცია ანიკას შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანა, ადამიანური რესურსების შეფასების ერთიანი სისტემის შექმნა, შრომითი უფლებების შესახებ ტრენინგის ჩატარება "ანიკას" თანამშრომლებისთვის.  

მედიატორი: პრო ბონო კონსულტირებას მედიაციას უწევს "საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი" პროექტ "საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივის" ფარგლებში. მას აფინანსებს ევროკავშირი. ხოლო თანადამფინანსებელია კონრად ადენაუერის ფონდი. პროექტს ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის ხელმძღვანელობით.