სიახლეები

10/07/2022

თელიანი ველის პრო ბონო კონსულტაცია

2022 წლის 10 ივლისს, კომპანია "თელიანი ველის" ადმიანური რესურსების მენეჯერმა - მარიამ მჭედლიშვილმა ჩაატარა პრო ბონო ვორქშოფი ოზურგეთის სწავლებისა და დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის ბენეფიციარებისათვის თემაზე: "სამუშაოს მოძიების უნარები და გასაუბრების ტექნიკები". მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია წარმატებული გასაუბრების ტექნიკების შესახებ. აგრეთვე, შეხვედრის დროს გაიარეს გასაუბრების სიმულაცია, რაც დაეხმარებათ მათ მომავალში გასაუბრების ეტაპის წარმატებით გავლაში.