იხილეთ მეტი

1432

საათი პრო ბონო მუშაობისა

100

პრო ბონო პროფესიონალი ჩაერთული პრო ბონო პროგრამებში

188

პრობლემა გადაიჭრა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის

იხილეთ მეტი