2021 წლის 26 ნოემბერს ჯი პი აი ჰოლდინგმა ჩაატარა პრო ბონო ვორქშოპი "სამუშაოს მოძიების უნარები"

2021 წლის 24 ოქტომბერს  საკონსულტაციო კომპანიამ PMCG ჩაატარა პრო ბონო ტრენინგი თემაზე: "სამუშაოს მოძიების უნარები"

2021 წლის 14 ოქტომბერს RSM Georgia-მ ჩაატარა პრო ბონო ვებინარი ექსელის შესახებ

2021 წლის 15 აგვისტოს, პაშა ბანკმა ჩაატარა პრო ბონო ვებინარი სათემო ორგანიზაციებისათვის თემაზე: "კიბერუსაფრთხოება ყოველდღიურ ცხოვრებაში"

2021 წელს კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია "ეი სი თიმ" ჩაატარა პრო ბონო ვებინარი თემაზე: სოციალური მედია მენეჯმენტი

2021 წლის 22 ივლისს საკონსულტაციო კომპანიამ "Profit Lab" ჩაატარა პრო ბონო მასტერკლასი თემაზე "პერსონალური ბრენდინგი"

2021 წლის 20 ივლისს, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ "ემ ბი სი" ჩაატარა პრო ბონო ტრენინგი: "სამუშაოს მოძიების უნარები"

2021 წელს საქართველოს ბანკმა პრო ბონო ვებინარი ჩაატარა სამაქალაქო ორგანიზაციებისთვის თემაზე: "სოციალური მედიის მართვა'

2021 წლის 8-9 ივლისს, საკონსულტაციო კომპანიამ "რემაინდერი" ჩაატარა პრო ბონო ტრენინგი თემაზე: "სამუშაოს მოძიების უნარები"